DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)

SINAVLAR

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

Derslerin sınavları ile ilgili önemli duyuru

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş(15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk kırk (40) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

SINAV SÜRESİNCE ÜZERİNİZDE CEP TELEFONU / AKILLI SAAAT TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVINIZ İPTAL EDİLECEKTİR.

Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

Arasınav ve/veya Dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları‘nda belirtilen maddeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2014-2018 Yılları Soru Arşivi
(Arşiv sınav sorularında eksik ya da hatalı sorular olabilir)

Limit, Türev, integral hakkında matematiksel not Lütfen inceleyiniz...

 

BAHAR YARIYILI
TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı
29 Aralık 2018
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları
25 Ocak 2019
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması
21-25 Ocak 2019
4. Sınıf,ÇAP,Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı
28 Ocak 2019 Öğle:14:00-17:00
3. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı
29 Ocak 2019 Sabah:10:00-13:00
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı
29 Ocak 2019  Öğle:14:00-17:00
0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Irregular) WEB’den Ders Kaydı
30 Ocak 2019 Sabah:10:00-13:00
Tüm Lisans Öğrencilerine WEB Kaydının Yeniden Açılması
31 Ocak-1-2 Şubat 2019
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi
4 Şubat 2019
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
4 Şubat 2019
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
04 -08  Şubat 2019
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma
04 -08  Şubat 2019
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)
11-15 Şubat 2019
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine Bölümler tarafından girilmesi
18-22 Şubat 2019
Dönem Ara Tatili
25-29 Mart 2019
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı
22 Nisan 2019
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı
13-18 Mayıs 2019
Bahar Yarıyılı Sonu
17 Mayıs 2019
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları
22-31 Mayıs 2019
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi
08 Haziran 2019 Saat 17:30
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi
7 Haziran 2019
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Öğretim Üyelerinin belirlediği Saat ve Yerde)
10-11-12 Haziran 2019
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı
10-11-12 Haziran 2019
Bahar Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi
14 Haziran 2019
Mazeret notlarının son giriş tarihi
14 Haziran 2019
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi
26 Haziran 2019

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına

Toplam ziyaretçi sayısı: 162316