DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)

Selected Problems (FIZ 101E) / Seçilmiş Sorular (FIZ 101)
Selected Problems (FIZ 102E) / Seçilmiş Sorular (FIZ 102)
FIZ101 (2017-18 Bahar) Bilgilendirme
FIZ101E (2017-18 Spring) Information
FIZ102 (2017-18 Bahar) Bilgilendirme
FIZ102E (2017-18 Spring) Information

SINAVLAR

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

Derslerin sınavları ile ilgili önemli duyuru

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş(15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk kırk (40) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

CEP TELEFONLARI SINAV SALONUNA ALINMAYACAKTIR ve aksi tespit edildiğinde KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVLARI İPTAL EDİLECEKTİR.

Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

Arasınav ve/veya Dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları‘nda belirtilen maddeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2014-2018 Yılları Soru Arşivi

(Arşiv sınav sorularında eksik ya da hatalı sorular olabilir)

FIZ 101 / FIZ101E/ FIZ102/ FIZ102E

 
Limit, Türev, integral hakkında matematiksel not Lütfen inceleyiniz...
Gauss kanunu ve ısı akışı ugulamalarına matematiksel not Lütfen inceleyiniz...
Sanal Osiloskop (Fiz102EL)Lütfen inceleyiniz...
al Electric and Magnetic field (Wolfram Alpha)
 
Fizik Bölümü Ders Verme Standartları
Fizik Bölümü Kopyacılığa Karşı Yaptırımları
 
 
2017-2018 Akademik Takvimi

 

 

BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 5 Şubat 2018
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında
Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
5-9 Şubat 2018
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 5-9 Şubat 2018
Bir Dersten Tümüyle Çekilme
(Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)
12-16 Şubat 2018
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine
Bölümler tarafından girilmesi
19-23 Şubat 2018
Dönem Ara Tatili 26-30 Mart 2018
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 24 Nisan 2018
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine
Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı
14-19 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı Sonu 18 Mayıs 2018
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 28 Mayıs-8 Haziran 2018
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim
Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi
8 Haziran 2018
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi  9 Haziran 2018 (Saat 17:30)
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Öğretim Üyelerinin belirlediği Saat ve Yerde) 11-12-13 Haziran 2018
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı 11-12-13 Haziran 2018
Bahar Yarıyılı Staj Son Giriş Tarihi 15 Haziran 2018
Mazeret notlarının son giriş tarihi 15 Haziran 2018
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi 27 Haziran 2018

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına

Toplam ziyaretçi sayısı: 165457