DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)

FIZ101 (2016-2017 Yaz)

FIZ101E (2016-2017 Summer)

FIZ102E (2016-2017 Summer)

FIZ106 (2016-2017 Yaz)

FIZ106E (2016-2017 Summer)


SINAVLAR

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

DERSLERIN SINAVLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş (15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk otuz beş (35) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

CEP TELEFONLARI SINAV SALONUNA ALINMAYACAKTIR ve aksi tespit edildiğinde KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVLARI İPTAL EDİLECEKTİR.

Ödevler

Havuz deslerine ait çevrim içi ödevler verilmektedir. Aşağıdaki bağlantıdan erişeceğiniz sayfada ilk defa giriş yapıyorsanız öğrenci numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

http://www.fizikodev.itu.edu.tr

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2012-2013
Güz Dönemi Havuz Fizik Dersleri Bütünleme Soruları
(Fall Symester Physics Class Makeup Exam Sheets)

FIZ 101 / FIZ101E/ FIZ102E / FIZ106E

 
Limit, Türev, integral hakkında matematiksel not Lütfen inceleyiniz...
Gauss kanunu ve ısı akışı ugulamalarına matematiksel not Lütfen inceleyiniz...
Sanal Osiloskop (Fiz102EL)Lütfen inceleyiniz...
al Electric and Magnetic field (Wolfram Alpha)
 
Fizik Bölümü Ders Verme Standartları
Fizik Bölümü Kopyacılığa Karşı Yaptırımları
 
 
2016-2017 Akademik Takvimi

 

BAHAR YARIYILI TARİH
Bahar Yarıyılı Ders Programlarının İlanı 7 Ocak 2017
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları - Fakülteler Tarafından  ÖİDB ye Son Bildirim Tarihi 7 Ocak 2017
Öğrenci Katkı Paylarının/Öğrenim Ücretlerinin Yatırılması 23-27 Ocak 2017
İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Irregular) WEB’den Ders Kaydı 30 Ocak 2017 Sabah:10:00-13:00
4. Sınıf,ÇAP,Yandal, Tüm UOLP Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı 30 Ocak 2017  Öğle:14:00-17:00
3. Sınıf Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 31 Ocak 2017 Sabah:10:00-13:00
2. Sınıf Öğrencilerinin WEB Ders Kaydı 31 Ocak 2017  Öğle:14:00-17:00
0-34.99(34.99 dahil) Arasında Kredi Başarmış Öğrencilerin WEB Ders Kaydı 01 Şubat 2017 Sabah:10:00-13:00
Tüm Lisans Öğrencilerine WEB Kaydının Yeniden Açılması 2-3-4 Şubat 2017
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi 6 Şubat 2017
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 6 Şubat 2017
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin)  06 -10  Şubat 2017
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 06 -10  Şubat 2017
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.) 13-17 Şubat 2017
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine Bölümler tarafından girilmesi 20-24 Şubat 2017
Dönem Ara Tatili 27-31 Mart 2017
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı 24 Nisan 2017
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı 15-20 Mayıs 2017
Bahar Yarıyılı Sonu 19 Mayıs 2017
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları 29 Mayıs-09 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi 10 Haziran 2017 Saat 17:30
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi 9 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Dersin Yapıldığı Saat ve Yerde) 12-16 Haziran 2017

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına

Her sınavda 4 veya 5 test sorusu bir ödev sorusundan uyarlanarak düzenlenecektir.
In each exam four or five test question will be adapted from an assigned homework problem.
Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 115253