DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)

SINAVLAR

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

Derslerin sınavları ile ilgili önemli duyuru

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş(15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk kırk (40) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

SINAV SÜRESİNCE ÜZERİNİZDE CEP TELEFONU / AKILLI SAAAT TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVINIZ İPTAL EDİLECEKTİR.

Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

Arasınav ve/veya Dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları‘nda belirtilen maddeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2014-2018 Yılları Soru Arşivi
(Arşiv sınav sorularında eksik ya da hatalı sorular olabilir)

Limit, Türev, integral hakkında matematiksel not Lütfen inceleyiniz...

 

 

Güz Dönemi
Tarih
Üniversitemiz Lisans Programlarına Yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları
02-03-04 Eylül 2019
UOLP programları ve Yurtdışı kontenjanından yeni yerleştirilen öğrencilerin Öğrenim ücretlerinin yatırılması
02-05 Eylül 2019
İngilizce Yeterlilik Sınavında Başarılı Olan ve İlk Defa Ders Alacak Öğrencilerin (Konservatuar öğrencileri hariç) WEB’den Ders Atamaları (Bu İşlem Öğrenci Bilgi Sistemleri Otomasyonu tarafından gerçekleştirilecektir.)
13 Eylül 2019
İTÜ Açılış Tarihi
13 Eylül 2019
Kapatılacak Derslerin ÖİDB tarafından Fakültelere Bildirilmesi
14 Eylül 2019
Kapatılacak Derslerin Bildirilmesi
16 Eylül 2019
Güz Yarıyılı Başlangıcı
16 Eylül 2019
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları
17 Eylül 2019
Oryantasyon (1.sınıfların bölümlerinde Bölüm Başkanlarıyla birlikte)
16-17 Eylül 2019
Güz Yarıyılı cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
16-20 Eylül 2019
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma 
16-20 Eylül 2019
Konservatuar Programlarına Yeni Kayıt olan Öğrencilerin WEB Ders Kaydı
16-20 Eylül 2019
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) harfi ile gösterilecektir.)
23-27 Eylül 2019
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci bilgi sistemine bölümler tarafından girilmesi
30 Eylül - 4 Ekim 2019
Dönem Ara Tatili
4 - 8 Kasım 2019
Güz Yarıyılı Sınav Programının İlanı
6 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı
23-31 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sonu
27 Aralık 2019
Güz Yarıyılı Sonu Sınavları
02-14 Ocak 2020
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi
13 Ocak 2020
Güz Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları
15-17 Ocak 2020
Güz Yarıyılı Sınav Notlarının Son Giriş Tarihi
19 Ocak 2020 Saat: 24:00
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı
20-24 Ocak 2020
Güz Yarıyılı Sonu/Staj/ Mazeret Notları/ Bitirme Tasarım Projesi Sınavı Notları Son Giriş Tarihi
26 Ocak 2020 Saat: 24:00
Fakülteler Tarafından Güz Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi
5 Şubat 2020

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına

Toplam ziyaretçi sayısı: 39365