NEWS
Havuz Fizik Dersleri 2. Arasınavı Mazeretleri Hakkında
15 Mayıs 2018 Salı günü saat 17.00'de FEB D102 dersliğinde Havuz Fizik Dersleri 2. Arsınavlarının Mazeret Sınavları yapılacaktır.

Havuz Fizik Dersleri 2. Arasınavına geçerli mazareti sebebiyle giremeyenlerin mazeretlerini bildirir dilekçelerini kendi fakülte öğrenci işlerine vermeleri gerekmektedir.

Mazereti kabul edilen öğrenciler fakülte kurul kararını Fizik Müh. Bölümüne en kısa sürede ulaştırmaları zorunludur. Fakülte kurul kararı olmayan öğrenciler mazeret sınavına giremezler.