Nükleer Fizik Laboratuvarı

 Nötron Aktivasyon Analizi: Geniş bir uygulama alanına sahip olan nötron aktivasyon analizi deneyleri bölümümüzde yapılabilmektedir. Bu analiz yönteminde öncelikle incelenecek olan numuneler üniversitemizde bulunan Triga Mark II model reaktörde nötronlarla bombardıman edilmektedir. Bu bombardıman sonucu oluşan gama aktif izotopların gama spektrumları alınarak numuneyi meydana getiren elementler hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmaktadır. Gama spektrumu laboratuarımızda bulunan ve Canberra tarafından üretilen HpGe kristal dedektörü ile alınmaktadır. Bu dedektöre bağlı NIM modülü içindeki elektronik devreler vasıtasıyla dedektörden alınan sinyaller bilgisayarda analiz edilebilmektedir. Bilgisayarda spektrum alımı için SISTEM100 programı, spektrumları değerlendirmek içinde SAMPO90 programları kullanılmaktadır. Aynı zamanda laboratuarımızda yüzey engelli dedektör kullanılarak alfa spektrumu alınabilmektedir.

 

Düşük Seviyeli Radyasyon Ölçümleri: Laboratuarımızda numuneler içindeki çok düşük seviyedeki doğal radyoaktiviteyi ölçebilecek hassasiyette cihazlarda mevcuttur. Başlıca kullandığımız cihazlar NE Technology tarafından üretilmiş alümünyum pencereli Beta Prob BP4/4A, Scaler Ratemeter SR8, Scaler Timer ST7, Kuyu tipi NaI dedektör, ELSEC Littlemore tarafından üretilmiş ZnS sintilatörlü Alfa dedektörü ve buna bağlı 7286 alfa sayıcı

Çalışma Grubu: Prof. Hüseyin Güven, Doç. M. Cem Güçlü, Doç. Cenap Özben