İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fizik Mühendisliði Bölümü Staj Esasları

   
 

AMAÇ:

Öğrenci stajının amacı, Fizik Mühendisliði bölümü öğrencilerinin akademik kuruluşlar dışında ve eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik ve idari bilgi ve tecrübe kazanmalarıdır.

KURALLAR:

 • Her örgenci lisans derecesi alabilmek için en az 60 iş günü staj yapmalıdır.
 • Atelye stajı yapılmadan diğer stajlar yapılamaz.
 • Üç gruptan en az bir staj Üniversite dışında olacaktır.
 • Stajlar  en az 20 günlük dönemler halinde yapılacaktır.
 • Bir yaz döneminde üç staj birden yapılamaz.

STAJ YAPILACAK YERLER:

 • Atelye stajı, İTÜ nün ilgili atelyelerinde , bu mümkün olmadığı taktirde Fakültenin uygun göreceği yerlerde yapılabilir.
 • 2. ve 3. stajlar: Elektronik, bilgisayar, nükleer fizik,enerji, malzeme ve kalite kontrol alanlarında olacaktır.
 • Ayrıca kendi bölümümüzün araştırma laboratuvarlarında , staj komisyonunun kabul ettiği ulusal ve uluslar arası araştırma okulunda veya yurtdışında olabilir.

BELGELER:

 • Staj defteri Fakültenin staj bürosunda satılmakta olup , üç bölümden oluşmaktadır.
 • Günlük tutanak: Yapılan günlük işlerin kısa açıklamasını kapsayan bölüm.
 • Genel Rapor: Staj süresince iş ve çalışılan işyeri hakkında kuramsal ve pratik bilgileri kapsayan bölüm.
 • Değerlendirme yazısı: Öğrencinin yapılan stajın eğitime katkısını ve çalışılan işyerinin şartlarını kısa bir yazı ile değerlendirdiği bölüm.
 • Staj Sicili: Çalışılan iş yerindeki amirinin staj yapan öğrenciyi değerlendirdiği formdur. Bu form amir tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı ve mühürlü bir zarf içinde  öğrenciye verilir.

ÖNEMLİ BİLGİLER:

 • Staj etkinliklerinin bu belgede belirtilen esaslara uygun olarak yönlendirilmesini ve koordinasyonunu “ Bölüm Staj Komisyonu “ yürütür.
 • Örgencinin staj uygulamaları 2. yarıyıldan sonra başlar.
 • Ders proğramını başarı ile tamamlamış ancak staj yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan öğrenciler mezuniyet belgesi alamazlar.
 • Stajı bitiren öğrenci Staj Defterini Fakültenin Staj Bürosuna teslim etmek zorundadır.
 • Staj yapılan yerlerde eğer Cumartesi günü de çalışılıyorsa bu gün de staj gününe dahil edilir.
 • ÝTÜ içinde staj yapmak isteyen öðrencilerimiz için dönem kýsýtlamasý yoktur. Stajlar yaz döneminde yapýlabileceði gibi diðer dönemlerde de yapýlabilir. Staj yapacak öðrencilerin stajlarýný boþ zamanlarýnda yapmalarý uygundur.

 

Ayrintili bilgi ve Staj basvurusu icin tiklayiniz.

  11/12/2009