line decor
line decor
 


   
 

 

 
 
 
Özgeçmiş

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Fizik

İstanbul Üniversitesi

1985

Y. Lisans

 Fizik

İstanbul Teknik Üniversitesi

1989

Doktora

 Fizik

İstanbul Teknik Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans: Sıvı ortamların sıcaklığının mikroişlemci ile kontrolü, Prof.Dr. Galip Tepehan.
Doktora: 1990 yılında doktora yeterlilik sınavını İTÜ’de verdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesi, Optik Enstitüsünde Mart 1991-Eylül 1992 tarihleri arasında Teknik Optik eğitimi.
Aynı enstitünün Laser Spektroskopi araştırma grubunda Ekim 1992-Subat 1996 tarihleri arasında Priv.Doz.Dr.H.-D. Kronfeldt denetiminde “AgGaS2 Nonlieer Kristali ile Fark Frekans Spektrometresi ve Molekül Spektrometresindeki Uygulaması” adlı deneysel tez çalışması.

İTÜ’de AgGaS2 Nonlieer Kristali ile Fark Frekans Spektrometresi ve Molekül Spektrometresindeki Uygulaması adlı doktora tezinin savunması, Prof.Dr. Galip Tepehan.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen-Edebiyat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi

1986-1996

Dr.Ar.Gör.  

 Fen-Edebiyat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi

1996-1997

Yar.Doç.

 Fen-Edebiyat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi

1997- 2005

Doç.Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi

2005 – 2013

Prof. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi

2013 -

Yurtdışı Çalışmalar:

Doktora

Berlin Teknik Üniversitesi, Optik Enstitüsü

1991-1996

Bilimsel Çalışan

Hamburg Askeri Üniversitesi, Elektroteknik Bölümü, Deneysel Fizik Grubunda araştırma

01.07.1999-30.09.1999

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

08.09.2001- 22.09.2001

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

23.09.2002-05.10.2002

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

10.05.2003-31.05.2003

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

02.03.2004-02.04.2004

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

08.01.2005-05.02.2005

Misafir araştırmacı

Napoli Üniversitesi, Fizik Bölümü

04.06.2005-30.06.2005

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

11.08.2005-09.09.2005

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

27.05.2006-17.06.2006

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

30.08.2007-22.09.2007

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

09.09.2008-20.09.2008

Misafir araştırmacı

Berlin Teknik Üniversitesi, Atom Fiziği Enstitüsü

13.06.2009-01.07.2009

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

09.07.2010-01.08.2010

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

20.08.2011-10.09.2011

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

27.08.2012-15.09.2012

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

17.08.2013-15.09.2013

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

9.07.2014-8.08.2014

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

23.07.2015-23.08.2015

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

9.07.2016-9.08.2016

Misafir araştırmacı

Berlin Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Mühendislik I

30.06.2017-28.07.2017

Misafir araştırmacı

Letonya Üniversitesi, Riga

29.07.2017-7.08.2017

Misafir araştırmacı

Graz Teknik Üniversitesi, Avusturya

8.08.2017-19.08.2017

Projelerde Yaptığı Görevler :

Tamamlanmış Projeler

 1. Neon I Asal Gazının Teorik ve Deneysel Olarak İzotop Kaymalarının İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 1996.
 2. A cw tunable infrared spectrometer based on DFG in AgGaS2 with diode lasers as pump sources, The Third World Academy of Sciences (TWAS),  Proje Yöneticisi, 1998.
 3. III-V Tipi İki Diod Laser ile Fark Frekans Temelli Kızılötesi Laser Kaynağı Yapımı ve Bu Kaynakla çok bileşenli Gaz Tespiti, İTÜ araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma ve Destekleme Programı, Proje Yöneticisi, 1998.
 4. III-V Tipi İki Diod Laser ile Fark Frekans Temelli Kızılötesi Laser Kaynağı Yapımı ve Bu Kaynakla çok bileşkeli Gaz Tespiti, DPT, Proje Yöneticisi, 1999.
 5. Membran ve Nöropeptidlerin “Raman Tweezers” Spektrumunun İncelenmesi (TUBITAK), Proje yöneticisi, 2006
 6. Bazı Biyolojik Aktif Moleküllerin Raman Cımbız Spektrometresi ile Titreşim Enerjilerinin ve Etkileşmelerinin incelenmesi,1648, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 2009.
 7. Kobalt Elementinin Aşırı İnce Yapısının Laserle Uyarılmış Floresans Spektroskopi Metodu İle İncelenmesi,6221, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 2013.
 8. Laser Spektroskopik Metodlarla Atomların Aşırı İnce Yapılarının İncelenmesi, 6222, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 2013.
 9. Atık foliküler sıvı ve embriyo kültür medyasında metabolomiklerin ve implantasyonda etkili olabilecek markerların spektroskopik ve Elisa yöntemlerle analizi ve IVF başarı sonucuna etkileri", 22501, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 2013.
 10. Mikro Akışkan Yapıda Yazılım Kontrollü Biyolojik Hücre Ayrıştırma ve Sınıflandırılması, İTÜ araştırma Fonu, Bilimsel Araştırma ve Destekleme Programı, Proje Yöneticisi, 2013 (devam ediyor).
 11. Çoklu Optik Tuzaklamalı Raman Spekrometresi Kurulması, İTÜ araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Proje Yöneticisi, 2014 (devam ediyor).
 12. Raman Cımbızlama Uygulaması İçin Mikro-Akışkan Hücre Yapımı, İTÜ araştırma Fonu, Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri, Proje Yöneticisi, 2014.

Verdiği Dersler:

 1. Fizik I, Physics I
 2. Fizik II, Physics II
 3. Fizik 106
 4. Fizik III
 5. Atom ve Molekül Fiziği
 6. Katıhal Elektroniği
 7. Spectral Analysis Methods
 8. Modern Fizik, Modern Physics
 9. Deneysel Fizik
 10. Introduction to Physical Sciences (SUNY)
 11. İleri Fizik Proje
 12. Bitirme Ödevi

Yönetilen Lisansüstü Tezler

 1. Preeclampsia Hastalığının Raman Rımbızlama Yöntemiyle İncelenmesi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,  Şeyma Şeninak, Yüksek Lisans Tezi, İkinci Danışman, 2010.
 2. Raman cımbızlama spektrometresi kullanarak tekil biyolojik hücrelerdeki farklılıkların çok değişkenli analiz yöntemi ile saptanması, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Uğur Parlatan, Yüksek Lisans Tezi, İkinci Danışman, 2010.
 3. Construction of holographic optical tweezers set-up, Yüksek Lisans Tezi, Nima Bavili, 2015
 4. Embriyo atık foliküler sıvısının Raman spektroskopisi ile ölçümü ve ölçüm yönteminin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Tuğçe Öztürk, 2015
 5. Sorting Of Biological Cells In A Microfluidic Channel Using Holographic Optical Tweezers Combined With Raman Spectroscopy, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Uğur Parlatan, 2017.
 6. Comparison Of Cleaning Performances Of Nanosecond And Femtosecond Lasers On Historical Papers, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Canan Yağmur Boynukara, 2017

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. H.-D. Kronfeldt, G. Basar, B. Sumpf, “Application of a cw tunable infrared spectrometer based on the difference-frequency generation in AgGaS2 for self-broadening investigations of NO at 5µm,” J.Opt.Soc.Am, B 13, 1859-1863 (1996).
A2. Gö. Basar, Gü. Basar, S. Bütgenbach, S. Kröger, H.-D. Kronfeldt, “Parametric investigations of the isotope shift in odd configurations of Ne I,” Z. Phys.D, 39, 283-289 (1997).
A3. Gü. Başar, Gö. Başar, G. Acar, İ. K. Öztürk, S. Kröger, “Hyperfine structure investigations of Mn I, Part I: Experimental and theoretical studies of the hyperfine structure in the even configurations,” Physica Scripta, 67, 476-484 (2003)
A4. Gö. Başar, Gü. Başar, G. Acar, İ. K. Öztürk, S. Kröger, “Experimental Investigation of the Hyperfine Structure and Theoretical Studies of the Even Configurations of Sc I,” Physica Scripta, 69, 189-195 (2004).
A5. Gö. Başar, Gü. Başar, İ. K. Öztürk, G. Acar, S. Kröger, “Hyperfine Structure of High Lying Levels of Tm I” Physica Scripta, 71, 159-162 (2005)
A6. G. Acar, Gü. Başar, Gö. Başar, İ. K. Öztürk, S. Kröger, “Hyperfine structure investigations of Mn I, Part II: Theoretical Studies of the Odd Configurations” Physica Scripta, 71, 245-250 (2005)
A7. S. Kröger, I. K. Öztürk, F. G. Acar, G. Başar, G. Başar, and J.-F. Wyart,Fine and Hyperfine structure in the atomic spectrum of niobium, Theoretical analysis of the odd configurations and further new levels, Eur. Phys. J. D 41, 61 (2007)
A8. Günay Başar, Gönül Başar, Alev Er, Sophie Kröger, Experimental hyperfine structure investigation of atomic La, Phys. Scr. 75,572 (2007)
A9. İpek K. Öztürk, F. Gülay Acar, Günay Başar, Gönül Başar, Sophie Kröger, Hyperfine structure investigation of Sc I, part II: theoretical studies of the odd Configurations Phys. Scr. 75, 624 (2007)
A10. Günay Başar, Seda Kin, Monitoring of spectroscopic changes of a single trapped fission yeast cell by using a Raman tweezers set-up".OPTICS COMMUNICATIONS, 281, 19, 4998-5003, 2008.
A11. Günay Başar, Gönül Başar, S Burçin Bayram and Sophie Kröger, "High-resolution laser spectroscopy of the hyperfine structure of high-lying levels of Nb I".PHYSICA SCRIPTA, 78, 1, 15303, 2008.
A12. Günay Başar, Gönül Başar, Sophie Kröger, "High resolution measurements of the hyperfine structure of atomic Lanthanum for energetically low lying levels of odd parity", OPTICS COMMUNICATIONS, 282, 4, 562-567, 2009.
A13. Sevim Akyuz, Gonul Basar, Gunay Basar, Seda Kin, Sophie Kröger, Studies on kyotorphin and d-kyotorphin in aqueous solution by Raman spectroscopy, Journal of Molecular Structure, 924-926,42-46, 2009
A14. Günay Başar, Basar G, Kroger S., Guthöhrlein GH., Hyperfine structure investigation of 187Os atomic levels via optical-optical double resonance, JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, 43, 7, 74008, 2010
A15. F. Güzelçimen, Gö. Başar, İ.K. Öztürk, S. Kröger, R. Ferber, A. Jarmola, M. Tamanis, Gü. Başar, Hyperfine Structure of the 3d34s4p 6G multiplet of atomic vanadium, Journal of Physics B: Atomic, Molecular & Optical Physics, 44 (2011) 215001.
A16. Günay Başar, Uğur Parlatan, Şeyma Şeninak, Tuba Günel, Ali Benian, İbrahim Kalelioğlu, Investigation of preeclampsia using Raman spectroscopy, Spectroscopy An International Journal,27, 4, 239-252, 2012.
A17. Başar G., Başar G., Öztürk İ., Er A., Güzelçimen F., Kröger S., "Hyperfine Structure Investigations Of Atomic Niobium With Optogalvanic And Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy In The Near-Infrared Wavelength", ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, vol.556, pp.1-10, 2013
A18. Güzelçimen F., Yapıcı B. , Demir G., Er A., Kanat Öztürk İ., Başar G., Kröger S., Tamanis M., Ferber R. , Docenko D., Başar G., "Hyperfine Structure Constants Of Energetically High-Lying Levels Of Odd Parity Of Atomic Vanadium", ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, vol.214:9, 2014.
A19. Kanat Öztürk İ., Başar G., Er A., Güzelçimen F., Başar G., Kröger S., "New Energy Levels Of Atomic Niobium By Laser Induced Fluorescence Spectroscopy In The Near Infrared", JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS, vol.48, 015005, 2015.
A20. Parlatan, U., Basar, G., Bavili, N.,Yumru, H.,Sağ F., Bulgurcuoglu, S., Bastu, E., “Embryo viability indexing using Raman spectroscopy of spent culture media”, SPECTROSCOPY LETTERS, Volume: 49  Issue: 7  Pages: 458-463, 2016.
A21. Basar, G., Gamper, B., Guzelcimen, F., Ozturk, IK., Binder, T., Basar, G., Kroger, S., Windholz, L., “New even and odd parity fine structure levels of La I discovered by means of laser-induced fluorescence spectroscopy”, JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, Volume: 187  Pages: 505-510, 2017.
A22. Baştu Ercan, Parlatan Uğur, Başar Günay, Yumru Çeliksoy Harika, Bavili Nima, Sağ Fatih, Bulgurcuoğlu Sibel, Buyru Faruk, “Spectroscopic analysis of embryo culture media for predicting reproductive potential in patients undergoing in vitro fertilization”, Turk J Obstet Gynecol, 14:145-50, 2017.
A23. Başar Günay, Güzelçimen Feyza, Kanat Öztürk İpek, Er Alev, Bingöl Doğukan, Kröger S., Başar Gönül, “Hyperfine structure measurements of neutral vanadium by laser-induced fluorescence spectroscopy in the wavelength range from 750 nm to 860 nm”, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 202, 193–199, 2017.

B.  Tam Metin- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. H.-D. Kronfeldt, G. Basar, T. Kelz, M. Nägele, B. Sumpf, “A cw tunable infrared spectrometer based on the difference-frequency generation in AgGaS2 in the 5µm region - applicability for line-broadening investigations and trace gas detection,” Conference on Lasers and Electro-Optics, Vol. 9, OSA Tecnical Digest Series, 441-442 (1996).
B2. H.-D. Kronfeldt, G. Basar, T. Kelz, B. Sumpf, “A cw tunable infrared spectrometer based on the difference-frequency generation in AgGaS2 applied for nitrogen and noble gas broadening investigations of NO at 5µm,” in LASERS ´95 ed. By V.J. Corcoran and T.A. Goldman, STS Press, McLean, VA, 92-95 (1996).
B3. G. Basar, T. Kelz, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, “Application of a tunable spectrometer based on difference frequency generation in AgGaS2 for line broadening experiments on NO in the 5 µm region,” Proc. SPIE The International Society for Optical Engineering, Vol. 3090, 285-289 (1997)
B4. Basar G, Basar G, Kin S, Uğur Parlatan, Şeyma Şeninak, Interaction Of Kyotorphin In Different Concentrations With The Membrane Of Optically Trapped DMPC Vesicle, XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY Book Series: AIP Conference Proceedings Volume: 1267, Pages: 335-335, 2010
B5. Günay Başar, Parlatan U, Seniak S., Investigation Of Preeclampsia By Raman Spectroscopy, XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY Book Series: AIP Conference Proceedings, Volume: 1267, Pages: 378-378, 2010

B. Öz- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

 C1. “Einsatz von Laserdioden bei verschiedenen spektroskopischen Verfahren zur Bestimmung von HFS und ISV am Gd,” G. Basar, G. Klemz, H.-D. Kronfeldt, Nr.: A 7.19, DPG FA-Atomphysik, Hamburg, Almanya (1994)
C2. “A cw tunable infrared spectrometer based on difference frequency generation in AgGaS2,” G. Basar, I. Loa, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Nr.: PI-84, 26th European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) Conference, Bellaterra, Barcelona, Ispanya (1994)
C3. “Doppler limited molecular spectroscopy using a mid infrared difference frequency spectrometer,” G. Basar, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Nr.: N 18, XIII. International conference on high resolution molecular spectroscopy, Poznan, Polonya (1994)
C4. “Ein durchstimmbares IR-Spektrometer basierend auf der Differenz Frequenz Mischung in AgGaS2,” G. Basar, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Nr.: 37, Optik 1994, 4. Berliner Optiktage, Berlin, Almanya (1994)
C5. “Application of a mid infrared difference frequency spectrometer near 5 µm,” G. Basar, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Mon-155, 5th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics 19A(I), 213, Edinburgh, Ingiltere (1995)
C6. “Laserdiodenspektrometer zur Umweltgasanalitik aus industrieller Sicht,” G Basar, Seminer, Forgenta Firması, Berlin, Almanya (1995)
C7. “A cw tunable infrared spectrometer based on difference frequency generation in AgGaS2 applied for self-, nitrogen-, and noble gas broadening investigations of NO at 5 µm,” H.-D. Kronfeldt, G. Basar, T. Kelz, B. Sumpf, Nr.: MD.12, International Conference on LASERS  ´95, Charleston, USA (1995)
C8. “Aufbau eines Differenz-Frequenz-Spektrometers für den Spektralbereich von 1920 bis 2020 cm-1,” T. Kelz, G. Basar, M. Nägele, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Nr.: Q20.17, FA Quantenoptik, Jena, Almanya (1996)
C9. “A cw tunable infrared spectrometer based on the difference-frequency generation in AgGaS2 in the 5 µm region-applicability for line-broadening investigations and trace gas detection,” H.-D. Kronfeldt, G. Basar, T. Kelz, M. Nägele, B. Sumpf, Nr.: CThL4, CLEO´96, Anaheim, Kalifornia USA (1996)
C10. “Application of a tunable spectrometer based on difference-frequency generation in AgGaS2 for line broadening experiments on NO in the 5 µm region,” G. Basar, T. Kelz, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Nr.: HighRus-96, St. Petersburg, Rusya (1996)
C11. “Parametric investigations in odd configurations of Ne I,” G. Basar, S. Kröger, G. Basar, S Büttgenbach, H.-D Kronfeldt, Nr.: A4-21, 28th EGAS Conference, Graz, Avusturya (1996)
C12. “A cw tunable infrared spectrometer based on the difference frequency generation in AgGaS2 and the application for trace gas detection and linebroadening investigations in the 5 µm region,” T. Kelz, M. Nägele, G. Basar, B. Sumpf, H.-D. Kronfeldt, Nr.: CLEO Europe ´96, Hamburg, Almanya (1996)
C13. “Isotope Shift Measurements of  Ne I,” G. Başar, Gü. Başar, H.-D. Kronfeldt, S. Kröger, International Symposium on Lasers, Atomic and Molecular Physics (LAMP), İstanbul, Turkey (1997)
C14. “Hyperfinestruktur als Hilfsmittel zur Klasifikation der Feinstruktur-Systematische Bestimmung von 67 neuen Energiezustandengerader Paritaet im Prasedym Atomspektren”, Gü. Başar, H.-O.Behrens, M. Bette, A. Ginibre, G. H. Guthöhrlein, 10. Norddeutscher Lasertag, Hamburg, Germany (1999)
C15. “Laserspectroscopic Investigation of the Hyperfine Structure of 187Os Applying the Optical Optical Double Resonance Technique on an Enriched Isotope Sample,” Gö. Başar, Gü. Başar, G. H. Guthöhrlein, 10. Norddeutscher Lasertag, Hamburg, Germany (1999)
C16. “High resolution measurements of the hyperfine structure and isotope shift of Osmium,”Günay Başar, Gönül Başar, and Günter H. Guthöhrlein, 32th EGAS Conference, Vilnius, Litvanya, (2000)
C17. “High resolution Hyperfine structure measurements on 187Os using an electromagnetically enriched isotope sample” Gönül Başar, Günay Başar and Günter H. Guthöhrlein, 32th EGAS Conference,  Vilnius, Litvanya, (2000)
C18. “Parametric Investigation of Hyperfine Structure for even Configurations in Os I,” Gönül Başar, Günay Başar, Sophie Kröger, İpek Kanat, Günter H. Guthöhrlein, ECAMP Conference, Berlin, Almanya, (2001)
C19. “Experimental Hyperfinestructure Investigation in  Mangan I”, Günay Başar, Gönül Basar, F. Gülay (Fırat) Acar, Ipek K. Öztürk, 34th European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) Conference, Sofia, Bulgaria (2002)
C20. “Parametric study of fine and hyperfine structure for even configurations of Mn I, İpek K. Öztürk, Gönül Basar, Günay Basar,  F. Gülay (Fırat) Acar, Sophie Kröger, 34th European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) Conference, Sofia (2002)
C21. “Parametric study of fine and hyperfine structure for odd configurations of Mn I, F. Gülay (Fırat) Acar, Gönül Basar, Günay Basar, İpek K. Öztürk, Sophie Kröger, 34th European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) Conference, Sofia Bulgaria (2002)
C22. “Fine and hyperfine structure calculations of even configurations in Sc I”, F. Gülay (Fırat) Acar, Günay Basar, Gönül Basar, İpek K. Öztürk, Sophie Kröger, 35th European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) Conference, Brussels, Belgium (2003)
C23. “Experimental hyperfine structure investigation in Scandium I”, Günay Basar, Gönül Basar, F. Gülay (Fırat) Acar, İpek K. Öztürk, Sophie Kröger, 35th European Group for Atomic Spectroscopy (EGAS) Conference, Brussels, Belgium (2003)
C24. “Experimental hyperfine structure investigation in Niobium I”, Günay Basar, Gönül Basar, Ipek K. Öztürk, F. Gülay Acar, Sophie Kröger, 8th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics, Rennes, Fransa (2004)

C25. “Parametric structure of the hyperfine structure in the odd configurations 3d54s4p, 3d54s5p and 3d64pof Mn I”, İpek Kanat, F.Gülay Acar, Gönül Basar, Günay Basar, Sophie Kröger, 8th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics, Rennes, Fransa (2004)

C26. “A set of programmes for the parametric analysis of hyperfine structure data”, F. Gülay Acar, İpek K. Öztürk, Gönül Başar, Günay Başar, Sophie Kröger, 8th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics, Rennes, Fransa (2004)

C27. “Laser spectroscopic investigations of Hyperfine structure in the yellow wavelength region of neutral Thulium” Gönül Basar, Günay Basar, İpek Kanat, F.Gülay Acar, Sophie Kröger, 8th EPS Conference on Atomic and Molecular Physics, Rennes, Fransa (2004)

C28.Experimental Hyperfine structure investigation in Cobalt I”, Günay Başar, Gönül Başar, F. Gülay Acar, İpek K. Öztürk, Alev Er, Sophie Kröger, 37th Conference of the European Group for Atomic Systems (EGAS), Dublin, Irlanda (2005)

C29.Fine and Hyperfine structure calculations for odd configurations of neutral Lanthanum”, F. Gülay Acar, İpek K. Öztürk, Gönül Başar, Günay Başar, Sophie Kröger 37th Conference of the European Group for Atomic Systems (EGAS), Dublin, Irlanda (2005)

C30.Isotope shift measurements of Fe I”, Gönül Başar, Günay Başar, F. Gülay Acar, İpek K. Öztürk, Sophie Kröger 37th Conference of the European Group for Atomic Systems (EGAS), Dublin, Irlanda (2005)

C31. “Investigation of fine and the hyperfine structure of the odd configurations 3d4s4p, 4s24p, and 3d24p of neutral scandium” İpek K. Öztürk, F. Gülay Acar, Gönül Başar, Günay Başar, Sophie Kröger 37th Conference of the European Group for Atomic Systems (EGAS), Dublin, Irlanda (2005)

C32. “The Recalculation of the Magnetic Dipole Splitting Constants With New Measurements of Neutral Manganese” Ipek K. Öztürk, F. Gülay Acar, Gönül Başar, Günay Başar, Sophie Kröger, 38th EGAS Conference, European Group for Atomic Spectroscopy, Napples-Italy, 2006
C33. “Experimental hyperfine structure investigation of atomic La”Gönül Başar, Günay Başar, Alev Er, Sophie Kröger, 38th EGAS Conference, European Group for Atomic Spectroscopy, Napples-Italy, 2006
C34. “Experimental Hyperfine Structure investigation of atomic Nb” Günay Başar, Gönül Başar, Sophie Kröger, 38th EGAS Conference, European Group for Atomic Spectroscopy, Napples-Italy, 2006
C35. “Sol-Gel Based sers substrates for the detection of Propionic acid” Gönül Başar, Gunay Başar, Sophie Kröger,Heinar Schmidt and H. Detlef Kronfeldt” 62nd International Symposium on Molecular Spectroscopy, Columbus, USA, 2007
C36. “Construction of a Raman tweezer system for investigation of biological molecules” Günay Başar, Seda Kın, Sevim Akyüz, International Symposium on Molecular Spectroscopy 62nd Meeting, Columbus, Ohio, USA, 2007
C37. “Construction of Optical Tweezer Raman System” Seda Kın, Uğur Parlatan and Günay Başar International School and Conference on Optics and Optical Materials - ISCOM07, Belgrade, Serbia, 2007
C38. “High Resolution Fourier Transform Spectroscopy Of Atomic Niobium”, Ipek K. Öztürk, Alev Er, Gönül Başar, Günay Başar, Sophie Kröger, Andrey Jarmola, Maris Tamanis, and Ruvin Ferber “9th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP)”,Greece 2007
C39. “New Lines of Atomic Niobium in Fourier Transform Spectra with Enhanced Sensitivity”, Alev Er, İpek K. Öztürk, Gönül Başar, Sophie Kröger, Günay Başar, Andrey Jarmola, Maris Tamanis, Ruvin Ferber, 40th EGAS Conference, European Group for Atomic Spectroscopy, Austria, Graz, 2008.
C40. “Studies on Kyotorphin and D-Kyotorphin in Aqueous Solution by Raman Spectroscopy” Gonul Basar, Sevim Akyuz, Gunay Basar and Sophie Kröger “XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy”,Opatija, Croatia, 2008
C41. Laser Tweezers Raman Spectroscopic Investigation of Geranylgeranyl Pyrophosphate Syntase in Recombinant Schizosaccharomyces Pombe Cell, Günay Başar, Seda Kın, Güler Temizkan, Tuba Günel Sevim Akyüz, XXIX European Congress on Molecular Spectroscopy Opatija, Croatia, 2008
C42.  Investigations of hypoxic conditions in Pre-eclampsia by Raman Tweezers, Günay Başar, Kılıç Aydınlı, Ali Benian Hayri Ermiş, Tuba Günel Seda Kın, ICAVS 5, Melbourne Australia 2009
C43. Investigation of Preeclampsia By Analyzing The Raman Spectra From Serum And Plasma Samples: A Chemometrics Approach, Uğur Parlatan, Şeyma Şeninak, Günay Başar, Gönül Başar, 10. European Conference on Atoms Molecules and Photons, ECAMP X, Salamanca, Spain, 2010
C44. Band Component Analysis of Raman Spectra From Pre-eclamptic Serum And Plasma Samples, Şeyma Şeninak, Uğur Parlatan, Günay Başar, Gönül Başar, 10. European Conference on Atoms Molecules and Photons, ECAMP X, Salamanca, Spain, 2010
C45. Güzelçimen F., Demir G., Başar G., Öztürk İ., Kröger S., Ferber R., Jarmola A., Tamanis M., Başar G., "Experimental Determination Of Magnetic Dipole Hyperfine Structure Constants For Levels Of The Configuration 3d44p Of Atomic Vanadium", 44th Conference of The European Group on Atomic Systems, ISVEÇ, 9-13 Temmuz 2012, pp.147
C46. Bingöl D., Başar G., Öztürk İ., Er A., Güzelçimen F., Başar G., "Fabry-Perot İnterferometresinin Kalibrasyonu", Turkish Physical Society 29th International Physics Conference, 05-08 Eylül 2012, pp.374
C47. Yapıcı B., Güzelçimen F., Başar G., Öztürk İ., Kröger S., Ferber R., Jarmola A., Tamanis M., Başar G., "Investigation Of The Hyperfine Structure Of The Configuration 3d34s4p Of Atomic Vanadium With Fourier Transform Spectroscopy", 44th Conference of The European Group on Atomic Systems, ISVEÇ, 9-13 Temmuz 2012, pp.167
C48. Başar G., Başar G., Öztürk İ., Er A., Güzelçimen F., Kröger S., "Hyperfine Structure Investigation Of Nb I With Optogalvanic Spectroscopy", 11th EUROPEAN CONFERENCE ON ATOMS, MOLECULES AND PHOTONS (ECAMP11), DANIMARKA, 24-28 Haziran 2013
C49. Güzelçimen F., Başar G., Öztürk İ., Şeninak Ş., Kröger S., Ferber R., Tamanis M., Başar G., "New Experimental Hyperfine Structure Constants Of High-Lying Even-Parity Levels Of Vanadium", 11th EUROPEAN CONFERENCE ON ATOMS, MOLECULES AND PHOTONS (ECAMP11), DANIMARKA, 24-28 Haziran 2013
C50. Başar G., Kröger S., Kanat Öztürk İ., Er A., Güzelçimen F., Başar G., "New Energy Levels of Atomic Niobium", International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications ICAMDATA , JENA, ALMANYA, 21-25 Eylül 2014, pp.1-1
C51. Güzelçimen F., Al-Labady N., Başar G., Kanat Öztürk İ., Er A., Kröger S., et al.,"Investigation of the Hyperfine Structure of Atomic Vanadium for Energetically High-lying levels up to 45000 cm-1", 46th Conference Of The European Group On Atomic Systems (EGAS 46), Lille, FRANSA, 1-4 Temmuz 2014, pp.82-82
C52. Başar G., Başar G., Kanat Öztürk İ., Güzelçimen F., Er A., Kröger S., et al.,"Confirmation of New Even-parity Energy Levels of La I by Laser-Induced Fluorescence Spectroscopy", 46th Conference Of The European Group On Atomic Systems (EGAS 46), Lille, FRANSA, 1-4 Temmuz 2014, pp.74-74
C53. Başar G., Başar G., Kanat Öztürk İ., Güzelçimen F., Er A., Kröger S., "Laser Induced Fluorescence Spectroscopy of Atomic Vanadium in the Wavelength Range of 760 nm to 840 nm", 12th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP12), FRANKFURT, ALMANYA, 5-9 Eylül 2016, pp.321-321
C54. Başar Gönül, Kanat Öztürk İpek, Güzelçimen Feyza, Bingöl Doğukan, Kröger Sophie, Başar Günay, “The Hyperfine Structure Investigation of V I Lines with Doppler-Reduced Laser Spectroscopic Method”, EGAS 2017, July 17–21, Durham University, UK.