DUYURULAR

DERS İÇERİKLERİ

Kitap, danışma saatleri ve konular için aşağıdaki ilgili dosyaları inceleyiniz.

Ders Kitabinin İçindekiler Bölümü (Ayrıntılı)

SINAVLAR

Derslerin sınavlarına nerede gireceğinizi ve sonrasında aldığınız notu buradan öğrenebilirsiniz.

http://www.fizik.itu.edu.tr/physics-10x/sisfiz

Derslerin sınavları ile ilgili önemli duyuru

Sınav süresi iki (2) saattir.
İlk on beş(15) dakikadan sonra sınava öğrenci alınmayacak ve öğrenci sınava devam ettiği sürece sınav salonundan ayrılamayacaktır. Sınavdan en erken ilk kırk (40) dakika geçtikten sonra çıkılabilir.

Kitaplar ve notlar kapalı olacaktır. Hesap makinesi ve sözlük kullanılmayacaktır.

SINAV SÜRESİNCE ÜZERİNİZDE CEP TELEFONU / AKILLI SAAAT TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA KOPYA DURUMUNA BAKILMAKSIZIN SINAVINIZ İPTAL EDİLECEKTİR.

Mazeret Sınavları için Uygulanacak Esaslar

Arasınav ve/veya Dönem sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler için İTÜ Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları‘nda belirtilen maddeler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

 

FIZ 10xEL

Laboratuvarları

Havuz deslerine laboratuvarları ile ilgili duyuruları. aşağıdaki bağlantıdan takip ediniz..

Laboratuvar web sayfaları

 

Ek Kaynaklar

2014-2019 Yılları Soru Arşivi
(Arşiv sınav sorularında eksik ya da hatalı sorular olabilir)

al Electric and Magnetic field (Wolfram Alpha)

Bahar Dönemi
Tarih
Bahar Yarıyılı Başlangıcı
10 Şubat 2020
Bahar Yarıyılı Cezalı Kayıt Yenilemesi (Öğrenci Katkı Payını zamanında Yatırmayan ve/veya Ders Kaydını zamanında Yaptırmayan Öğrenciler İçin) 
10 -14 Şubat 2020
Ders Planındaki Derslerden Birisini Bırakıp Bir Başka Derse Yazılma
10 -14 Şubat 2020
Danışman Değişiklikleri ve Atamaları
11 Şubat 2020
Bir Dersten Tümüyle Çekilme (Öğrenim Belgesinde (T) Harfi İle Gösterilecektir.)
17-21 Şubat 2020
Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine Bölümler tarafından girilmesi
24-28 Şubat 2020
Dönem Ara Tatili
30 Mart - 03 Nisan 2020
Bahar Yarıyılı Sınav Programlarının İlanı
20 Nisan 2020
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı
11-16 Mayıs 2020
Bahar Yarıyılı Sonu
22 Mayıs 2020
Bahar Yarıyılı Sonu Sınavları
28 Mayıs - 14 Haziran 2020
Mazeret Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Fakülte Yönetim Kurulu Kararının Son Bildirim Tarihi
15 Haziran 2020
Bahar Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları (Öğretim Üyelerinin belirlediği Saat ve Yerde)
17-18-19 Haziran 2020
Bitirme Tasarım Projesi Sınavı
15-16-17-18-19 Haziran 2020
Bahar Yarıyılı Sonu/ Staj/ Mazeret Notları/ Bitirme Tasarım Projesi Sınavı Notları Son Giriş Tarihi
21 Haziran 2020 Saat:24:00
Fakülteler Tarafından Bahar Yarıyılı Mezunlarının Kararlarının Bildirilmesi
1 Temmuz 2020

 

İTÜ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MADDE 23

(1) Derslere % 70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere % 80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu, öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

(2) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim üyesi tarafından başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir. İlgili bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine ilgili kurul kararı ile kesinleşir ve Dekanlık tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getiremeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar ve final sınavına giremezler.

(4) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’dan fazla olamaz. Özel durumlarda ilgili kurul kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin tamamı için tıklayınız

Sayfa Başına

Toplam ziyaretçi sayısı: 34069