Dönemde Açılan Zorunlu Dersler Tablosu

 

Güz Dönemi
FIZ503E Fizikte Matematik Yöntemler
Mathematical Methods in Physics İngilizce (3+0)
FIZ501E Elektromagnetik Teori
Electromagnetic Theory İngilizce (3+0)
FIZ519 Kuantum Mekaniği I
Quantum Mechanics I Türkçe (3+0)
Bahar Dönemi
FIZ515 Klasik Mekanik
Classical Mechanics Türkçe (3+0)
FIZ516 Kuantum Mekaniği II
Quantum Mechanics II Türkçe  (3+0)
FIZ502E İstatistik Fizik
Statistical Physics İngilizce (3+0)

fizik@itu.edu.tr